Jak napisać zakończenie pracy licencjackiej?

Jak napisać zakończenie pracy licencjackiej?

Nie marnuj czasu, zobacz jak możemy Ci pomóc! Pobierz bezpłatną próbkę

Zakończenie, zwane także podsumowaniem jest ważnym elementem pracy licencjackiej. W tym miejscu krótko odnosisz się do treści całej pracy, podajesz najważniejsze wnioski oraz wyjaśniasz, dlaczego mogą być one przydatne w nauce.

Zakończenie pracy licencjackiej powinno:

 • zajmować od 1,5 do 4 stron
 • zawierać przypomnienie tematu (kilka zdań o czym była praca)
 • wyjaśniać, jakie informacje udało się zebrać podczas omawiania tematu i realizacji badań
 • wyjaśniać, których założeń nie udało się zrealizować
 • wspominać o osobach, grupach, które przyczyniły się postania pracy, wzięły udział w badaniach
 • przypominać o hipotezach postawionych w pracy
 • informować, które hipotezy zostały potwierdzone, ale które nie i dlaczego
 • informować o najważniejszych etapach i wynikach badań
 • przedstawiać ogólne informacje, szczegółowe znajdują się w poszczególnych rozdziałach
 • być napisany bezosobowo („Autor badania…,” Udowodniono, że…”)
 • zawierać wyłącznie przydatne informacje, bez subiektywnych czy emocjonalnych wypowiedzi autora
 • powinien odnosić się tylko do treści zawartej w pracy, a nie na przykład do innych badań czy opracowań naukowych

Zakończenie pracy dyplomowej jest o tyle ważne, że niektórzy promotorzy i recenzenci na jego podstawie oceniają wartość treści. Podsumowanie musi być treściwe i rzeczowe. Nie może jednak przybierać formy streszczenia całej pracy, a jedynie uwypuklać najistotniejsze punkty. Wnioski możesz przedstawić w puntach.

Nie wiesz, jak napisać zakończenie pracy? Skontaktuj się z nami. Pomożemy!

Szybki kontakt

Na wszystkie zapytania odpowiadamy w ciągu maksymalnie 2-3 godzin.

designed by tonik.pl