Streszczenie pracy magisterskiej

Streszczenie pracy magisterskiej

Nie marnuj czasu, zobacz jak możemy Ci pomóc! Pobierz bezpłatną próbkę

Niektóre uczelnie wymagają dołączenia do prac dyplomowych streszczenia. Nie obawiaj się, to nic innego jak opis przedstawiający najważniejsze informacje zawarte w pracy. Streszczenie pracy magisterskiej jest krótkie i treściwe.

Na jego podstawie można się dowiedzieć nie tylko o zawartości pracy, ale również sprawdzić, czy przyszły magister potrafi dokonać weryfikacji i oceny przydatności napisanego wcześniej materiału naukowego. Czytelnik dowie się, czy praca może go zainteresować, czy „warto ją czytać”. Jest to wizytówka Twojej pracy.

Jak napisać streszczenie pracy magisterskiej?

Streszczenie to nie to samo co wstęp czy zakończone. Jest to krótkie zestawienie informacji zawartych we wszystkich rozdziałach. Dobrze napisane streszczenie sprawia, że praca wydaje się atrakcyjniejsza i jest lepiej oceniana.

Streszczenie pracy magisterskiej powinno:

 • liczyć maksymalnie 1 stronę (od 1800 do 2200 znaków)
 • powinno być napisane w czasie teraźniejszym, bezosobowo („Autor pracy…, „Tematem pracy…”)
 • być obiektywne, pozbawione osobistych komentarzy
 • być napisane językiem naukowym (niedozwolony jest język potoczny czy publicystyczny)
 • znaleźć się na początku pracy, tuż za spisem treści, a przed wstępem
 • informować, o czym będzie praca
 • zachęcać do przeczytania wszystkich rozdziałów (taki naukowy folder reklamowy)
 • zawierać tytuł, cel, zakres, przedmiot, problematykę, tezy pracy
 • zawierać informacje o wykorzystanych źródłach naukowych
 • informować o zastosowanych metodach, technikach i narzędziach badawczych
 • krótko przedstawiać wykonane badania, eksperymenty
 • informować o osiągniętych rezultatach, stopniu realizacji założonych celów
 • zawierać krótkie wnioski i najważniejsze wyniki badań
 • informować o trudnościach napotkanych podczas realizacji badań
 • zawierać tzw. słowa kluczowe, dzięki którym szybko można się zorientować o temacie i zawartości pracy
 • być napisane czcionką o jeden rozmiar mniejszy niż pozostała treść pracy (najczęściej 11)

Dobrze widziane są streszczenia w dwóch wersjach językowych (polskiej i angielskiej).

Jeżeli potrzebujesz pomocy w napisaniu streszczenia – skontaktuj się z nami. Udzielimy Ci wskazówek lub przedstawimy wzór, z którego możesz skorzystać.

Szybki kontakt

Na wszystkie zapytania odpowiadamy w ciągu maksymalnie 2-3 godzin.

designed by tonik.pl