Co to jest strona rozliczeniowa/standardowa?

Strona standardowa to strona napisana czcionką Times New Roman 12 pkt., interlinia 1,5 pkt., marginesy – górny, dolny i prawy to 2,5 cm, margines lewy 3,5 cm. Jest to standardowe formatowanie strony. Według tej normy dokonujemy wyceny i rozliczenia za przygotowany materiał. Możemy dostosować stronę do Twoich wymagań, ale zawsze rozliczamy się według strony standardowej.

W przypadku opracowań w językach obcych wytyczne mogą być inne i zależeć od przyjętego stylu formatowania.

Szybki kontakt

Na wszystkie zapytania odpowiadamy w ciągu maksymalnie 2-3 godzin.

designed by tonik.pl