Boisz się, że popełnisz błędy stylistyczne w pracy magisterskiej? Zobacz, jak ich uniknąć

Boisz się, że popełnisz błędy stylistyczne w pracy magisterskiej? Zobacz, jak ich uniknąć

Nie marnuj czasu, zobacz jak możemy Ci pomóc! Pobierz bezpłatną próbkę

Niektórzy promotorzy i recenzenci dużą uwagę zwracają na błędy stylistyczne w pracy magisterskiej. Nadmiar tego typu błędów może wpłynąć na obniżenie oceny pracy dyplomowej.

Poloniści mówią, że błędy stylistyczne to wszelkie odstępstwa od wzorcowej normy językowej współczesnej polszczyzny. Popełnianie tych błędów sprawia, że wypowiedź pisemna jest niespójna i niezrozumiała, a przez to trudna do czytania. Do błędów stylistycznych zalicza się także: nieuzasadnione powtórzenia i łączenie różnych stylów językowych (potocznego, naukowego, oficjalnego, publicystycznego i urzędowego).

Błędy stylistyczne w pracy magisterskiej – językowy chaos

Możesz tak bardzo skupić się na analizie materiałów źródłowych, że zaczniesz pisać skomplikowane, pozbawione sensu zdania. Promotor od razu zauważy błędy stylistyczne w pracy magisterskiej, gdyż nie będzie potrafił dokonać właściwej interpretacji treści. Nie będzie wiedział, co tak naprawdę chcesz przekazać.

Przykład:

Młodzież przedstawiana jest jako grupa, która się stale powiększa, ponieważ każdemu zależy, aby do jakiejś przynależności należeć.

Jak nie popełniać tego typu błędów stylistycznych?

 • Pisz zwięźle i na temat, unikaj wyrazów i zdań nic niewnoszących do pracy.
 • Nie korzystaj ze skrótów myślowych.
 • Nie staraj się „olśnić” promotora swoją erudycją – skup się na temacie.
 • Jeżeli chcesz sparafrazować fragment publikacji naukowej, najpierw zastanów się nad konstrukcją zdania.
 • Pisz starannie – praca magisterska to praca naukowa.

Błędy stylistyczne w pracy magisterskiej – mieszanie stylów językowych

Jest to częsty błąd. Pisząc pracę magisterską wykorzystuj tylko naukowy styl językowy. Wskazana jest rozbudowana terminologia z danej dziedziny i zrezygnowanie ze środków stylistycznych (np.: metafor, kolokwializmów, neologizmów itp.).

Przykład:
Jan Kochanowski jest świetlaną osobą w panteonie poetów renesansu. Imaginacja podpowiadała mu, że decyzja, którą podejmie, spowoduje w jego życiu gigantyczne perturbacje.

Jak nie popełniać tego typu błędów?

 • Zrezygnuj z języka potocznego, artystycznego czy publicystycznego – praca magisterska to nie tekst na blog, artykuł w gazecie ani powieść.
 • Naśladuj styl wykorzystywany w publikacjach naukowych.

Błędy stylistyczne w pracy magisterskiej – powtórzenia

Nagminne powtórzenia zaliczają się do rażących błędów i obniżają jakość pracy.

Przykład:

Płynność finansowa to inaczej wypłacalność i zdolność do terminowego regulowania najważniejszych zobowiązań. Płynność finansowa jest jednym z ważniejszych aspektów analizy finansowej przedsiębiorstwa.

Jak nie popełniać tego typu błędów stylistycznych?

 • Szukaj synonimów (np. synonimy „ustawy” to akt prawny, norma prawna, przepis, regulacja), możesz skorzystać ze słowników on-line np. (np.: www.synonim.net).

Zanim oddasz pracę promotorowi – przeczytaj ją kilka razy. Pracując nad tekstem wiele godzin, zatraca się obiektywizm i nie widzi się wielu błędów, dlatego warto także dać pracę do przeczytania innej osobie.

Potrzebujesz pomocy przy swoim temacie pracy mgr lub licencjackiej? Wyślij zapytanie do specjalistów!
  Szybki kontakt

  Na wszystkie zapytania odpowiadamy w ciągu maksymalnie 2-3 godzin.

  designed by tonik.pl