Polityka Prywatności i Cookies

Na mocy niniejszej Polityki Prywatności i Cookies Edu Talent informuje każdego użytkownika strony internetowej edutalent.pl oraz każdego klienta Edu Talent o sposobach i celach przetwarzania jego danych osobowych, teleadresowych lub też niektórych informacji na temat jego komputera, w tym jego numeru IP oraz lokalizacji geograficznej. Wszystkie sposoby i cele przetwarzania danych użytkownika lub jego komputera przez Edu Talent są zgodne z prawem polskim i przepisami europejskimi. Wejście na stronę edutalent.pl, jej podstrony, a także ich podstrony obcojęzyczne jest równoznaczne z pełną i bezwarunkową akceptacją Polityki Prywatności i Cookies.

Strona internetowa Edu Talent wykorzystuje narzędzie analityczne Google Analytics, które zbiera informacje dotyczące aktywności użytkowników i klientów, w tym liczby odwiedzin, geograficznej struktury liczby odwiedzin, czasu obecności na stronie internetowej i tym podobne.

Użytkownik lub klient może pozostawić swoje dane osobowe i teleadresowe za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego. Może być to konieczne w celu udzielenia informacji o ofercie, przyjęcia zamówienia, wystawienia dokumentu sprzedaży (faktury VAT lub rachunku) czy dostarczenia zamówionych materiałów.

Edu Talent przetwarza dane osobowe i teleadresowe w celu wysłania do klientów życzeń z okazji najważniejszych świąt, a także w celach kampanii remarketingowej realizowanej w ramach Google Ad Words, a także w celu przesłania wiadomości dotyczących trwających akcji promocyjnych oraz przypomnień dotyczących przesłanej oferty lub odpowiedzi. Edu Talent w szczególności nie udostępnia danych osobowych i teleadresowych użytkowników i klientów podmiotom trzecim, poza koniecznymi przypadkami przewidzianymi prawem polskim.

Edu Talent nie przetwarza danych osobowych i teleadresowych użytkowników i klientów w celach innych, niż powyższe. Wszelkie zapytania dotyczące polityki prywatności oraz dotyczące Państwa danych osobowych i teleadresowych prosimy kierować w formie pisemnej na adres e-mail: prace@edutalent.pl

UWAGA: Jednocześnie podkreślamy, że wszystkie nasze usługi redagowania tekstów i konsultacji nie mogą być wykorzystane w sposób niezgodny z przepisami prawa, a przede wszystkim niezgodnie z art. 272 Kodeksu Karnego i Ustawą z 4 lutego 1994 roku o prawach autorskich z późniejszymi zmianami.

Szybki kontakt

Na wszystkie zapytania odpowiadamy w ciągu maksymalnie 2-3 godzin.

designed by tonik.pl