FAQ

 1. Skąd mogę mieć pewność, że jesteście uczciwą firmą?

Prowadzimy zarejestrowaną działalność gospodarczą, jako MSP Strategies, zaś Edu Talent jest naszym projektem edukacyjnym, skierowanym do studentów studiów licencjackich i magisterskich. Posiadamy fizycznie istniejącą siedzibę, numery NIP, REGON; o czym informujemy na naszej stronie internetowej. W kontakcie z nami klienci mają do dyspozycji formularz kontaktowy, numer telefonu oraz adres e-mail. Istnieje możliwość spotkania się w naszym biurze. Klientom oferujemy także możliwość podpisania umowy. Zespół Edu Talent tworzy 50 rzetelnych, doświadczony i przede wszystkim sprawdzonych redaktorów.

 1. Jak mogę zamówić bezpłatną próbkę?

Wiemy, jak ważne w naszej branży jest zaufanie do osoby piszącej. Dlatego jako jedyni na rynku, zdecydowaliśmy się przygotowywać bezpłatne próbki tekstu dla naszych klientów. Zanim wpłacisz pieniądze na nasze konto, możesz zamówić taką próbkę. Jest to bezpłatne i do niczego nie zobowiązuje. Redaktor przygotuje dla Ciebie tekst (2-3 strony po polsku lub 1-2 strony w języku obcym) w ciągu 2-3 dni roboczych. Jeśli próbka Ci się spodoba, zapraszamy do złożenia zamówienia u nas. Redaktor, który ją napisał będzie kontynuował Twoje zamówienie.

 1. Ile wynosi zaliczka, kiedy muszę ją wpłacić?

W zależności od tematu zaliczka wynosi od 50 do 200 złotych. Pobieramy ją zawsze przed realizacją zlecenia. Zaliczka nie jest dodatkowym kosztem, ale jest ona wliczona w cenę i rozliczana na ostatnim etapie realizacji zamówienia. Przy formach płatności gwarantujących pełną anonimowość możemy poprosić o dokonanie pełnej przedpłaty.

 1. Czy mogę rozliczać się ratalnie?

Oczywiście, jako jedna z niewielu firm oferujemy możliwość rozliczenia zamówionego opracowania w ratach – za każdy rozdział.

 1. Jak odbywa się płatność za przygotowany materiał?

W dniu otrzymania gotowego materiału od naszego redaktora wyślemy Ci maila z wiadomością zawierającą ilość stron, kwotę do zapłaty oraz próbkę tekstu. Próbka tekstu to potwierdzenie, że zlecenie zostało przez nas zrealizowane. W ten sposób możesz ocenić jakość tekstu. Dopiero potem następuje płatność na nasze konto. Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu lub zaksięgowaniu pieniędzy na naszym koncie, wysyłamy cały materiał.

 1. W jaki sposób mogę otrzymać rabat?

Rabat 10 proc. można uzyskać na stałe przy ponownym i każdym kolejnym zamówieniu. Rabat jest przyznawany na nowe zamówienia, czyli zupełnie nowe opracowania. Jeżeli zostanie u nas zamówiona tylko część opracowania na dany temat, kolejne partie tego opracowania nie będą objęte rabatem. Rabat można uzyskać także, gdy składa się wspólne zamówienia (na przykład na 2 wzory prac magisterskich lub licencjackich).

 1. Jak wygląda współpraca podczas realizacji całego zamówienia?

Po wpłacie zaliczki, przygotowujemy plan opracowania, zaś po jego akceptacji – poszczególne rozdziały. Każdy rozdział rozliczany jest według jego aktualnej wartości (liczba stron pomnożona przez cenę za każdą stronę). Przy rozliczeniu ostatniego rozdziału, od kwoty należnej odliczamy zaliczkę.

 1. Czy przysługują mi bezpłatne poprawki?

Zgodnie z Regulaminem usług przysługują Ci poprawki wszystkich błędów. Obejmują one: błędy merytoryczne, stylistyczne, błędy w formatowaniu tekstu, przekroczenie gwarantowanego limitu treści plagiatowej (współczynnik 1 powyżej 20 proc., współczynnik 2 powyżej 5 proc.), a także przygotowanie tekstu z pominięciem wytycznych oraz dwustronnych ustaleń.

 1. Jaką mam pewność, że tekst nie będzie plagiatem?

Gwarantujemy, że tekst nie przekroczy następujących limitów: współczynnik podobieństwa 1 do 20 proc., współczynnik podobieństwa 2 do 5 proc.. Jeżeli zostaną one przekroczone, wniesiemy bezpłatną poprawkę, tak żeby wartości współczynników spadły poniżej wcześniej wspomnianych limitów. Dajemy gwarancję, że tekst stworzony przez nas po poprawie zawsze będzie się mieścił w tych limitach. Badanie antyplagiatowe na własny koszt wykonują klienci. Prosimy o jak najszybsze wykonywanie badania, po otrzymaniu całego opłaconego tekstu. Prosimy się nie martwić, jeśli, współczynnik jest przekroczony, nie jest to niedotrzymanie warunków umowy, lecz naturalna konsekwencja pracy nad niektórymi tematami. Wówczas bez problemu i bez dodatkowych kosztów naniesiemy korektę.

 1. Co zrobić jeśli pojawiły się nowe wytyczne?

Wówczas najlepiej skontaktować się z nami telefonicznie, aby to potwierdzić. W celu uwzględnienia nowych wytycznych w realizacji zamówienia, prosimy o potwierdzenie ich przesyłając wiadomość na nasz adres e-mail. W tej wiadomości prosimy o ujęcie wszystkich nowych wytycznych oraz załączenie plików, które są potrzebne do ich realizacji.

 1. Ile mam czasu na zgłoszenie bezpłatnych poprawek?

Czas na zgłoszenie bezpłatnych poprawek to 30 dni kalendarzowych od dnia, w którym zamówienie zostało ukończone (potwierdzeniem jest wysłana przez nas wiadomość e-mail). Oznacza to, że bezpłatne poprawki można zgłaszać przez cały okres współpracy (od wpłaty zaliczki i przygotowania pierwszej partii materiału, aż do przygotowania ostatniego rozdziału i zakończenia), a następnie jeszcze przez 30 dni.

 1. W jaki sposób zgłosić poprawki?

Możesz poinformować nas o konieczności wykonania poprawek telefonicznie, ale żeby je rozpocząć musisz przesłać nam taką informację zawsze drogą mailową (tekst do poprawy, oraz wytyczne do poprawy).Wówczas uważnie analizujemy treść poprawek. Pamiętaj, że odpowiadamy za błędy powstałe z naszej winy. Zmiany wynikające z ingerencji we wcześniej zatwierdzony plan, uzupełnienia i rozszerzenia są niezależne od nas oraz naszych redaktorów, dlatego są dodatkowo płatne.

 1. Co jeśli zgłoszę bezpłatne poprawki za późno?

Takie poprawki także wykonamy, ale będą one podlegały indywidualnej wycenie.

 1. Jakie poprawki są zawsze płatne?

Poprawki, które wykonujemy płatnie to: rozszerzenia i uzupełnienia treści, zmiany wynikające z modyfikacji istniejącego i wcześniej zatwierdzonego planu, poprawa redaktorska tekstu mająca na celu dostosowanie jej do wytycznych technicznych (odnośnie przypisów, formatowania tabel itd.), jeśli ich wcześniej nie dostaliśmy lub gdy uległy one zmianie. Opłacie podlegają także korekty redakcyjne mające na celu obniżenie wyniku plagiatu pomimo, że pierwotny wynik mieści się w gwarantowanych przez nas limitach.

 1. Co jeśli w zamówionym tekście jest kilka błędów stylistycznych i interpunkcyjnych?

Zgodnie z Regulaminem usług nie poprawiamy drobnych poprawek, które klient może samodzielnie nanieść w ciągu kilku lub kilkunastu minut. Jeżeli tekst wymaga obszerniejszej korekty, zapraszamy do nas.

 1. Co zrobić, jeśli muszę zrezygnować z usługi?

W przypadku, gdy nie zaczęliśmy realizacji lub gdy minęło do 48 godzin od wpłaty zaliczki, istnieje możliwość bezpłatnej rezygnacji. Rozumiemy, że czasami pojawiają się trudne do przewidzenia sytuacje, dlatego dajemy taką możliwość. Rezygnacja na etapie zamówienia, gdy będzie ono w trakcie realizacji, będzie możliwa, jeżeli zostanie przez klienta opłacony dotychczas przygotowany materiał.

 1. Co jeśli zrezygnuję, ale nie zgłoszę swojej rezygnacji?

Zgodnie z Regulaminem Usług, materiał z którego nie zrezygnowano przygotowujemy do końca. Wówczas będzie istniała konieczność jego opłacenia według ustalonej ceny.

 1. W jaki sposób mogę zrezygnować z usług?

Rezygnację prosimy składać na nasz adres e-mailowy: prace@edutalent.pl Prosimy pamiętać, że przy rezygnacji obowiązują warunki Regulaminu i dokonujemy rozliczenia za tekst przygotowany do chwili rezygnacji.

 1. Co to jest strona rozliczeniowa/standardowa?

Strona standardowa to strona napisana czcionką Times New Roman 12 pkt., interlinia 1,5 pkt., marginesy – górny, dolny i prawy to 2,5 cm, margines lewy 3,5 cm. Jest to standardowe formatowanie strony. Według tej normy dokonujemy wyceny i rozliczenia za przygotowany materiał. Możemy dostosować stronę do Twoich wymagań, ale zawsze rozliczamy się według strony standardowej.

W przypadku opracowań w językach obcych wytyczne mogą być inne i zależeć od przyjętego stylu formatowania.

 1. Czy mogłabym/mógłbym skorzystać z anonimowej formy płatności?

Nie widzimy w tym żadnego problemu, prosimy jednak liczyć się z koniecznością dokonania pełnej przedpłaty na poczet wykonywanego zamówienia lub pierwszego etapu wykonywanego zamówienia (na przykład rozdziału).

Szybki kontakt

Na wszystkie zapytania odpowiadamy w ciągu maksymalnie 2-3 godzin.

designed by tonik.pl