Jak napisać bibliografię- najważniejsze zasady

Jak napisać bibliografię- najważniejsze zasady

Nie marnuj czasu, zobacz jak możemy Ci pomóc! Pobierz bezpłatną próbkę

Bibliografia jest spisem wszystkich źródeł wykorzystanych w pracy dyplomowej. Powinny się w niej znaleźć:

 • tytuły i autorzy książek, artykułów, czasopism
 • nazwy i daty źródeł statystycznych (GUS, CBOP itp.)
 • nazwy i daty aktów normatywnych (ustawy, rozporządzenia, regulaminy itp.)
 • nazwy i autorzy dokumentów niepublikowanych (kroniki, pamiętniki itp.)
 • adresy stron internetowych

Zasady tworzenia bibliografii

Bibliografia powinna być ułożona alfabetycznie (nazwiska autorów) i ponumerowana (opcjonalnie). Na początku umieszcza się autorów i tytuły książek naukowych, następnie artykułów w czasopismach, potem źródła statystyczne, następnie akty normatywne, i na końcu źródła internetowe. Akty normatywne podaje się według rangi, następnie według dat.

Podając w bibliografii książki i artykuły naukowe, typowy schemat jest taki:

 • nazwisko i imię autora (pierwsza litera lub litery, gdy są dwa imiona)
 • tytuł (książki kursywą, artykuły zwykłą czcionką)
 • nazwę wydawnictwa
 • miejsce i rok wydania
 • w niektórych przypadkach wymaga się podania numerów stron, jednak z reguły nie trzeba ich podawać, bo są one umieszczone w przypisach

Niektóre uczelnie wymagają stawianie kropki na końcu źródła, jednak w większości przypadków kropki nie są konieczne.

Jak napisać bibliografię – przykłady

I. książki i artykuły w czasopismach

Książki:

[1] Dudycz T., Analiza finansowa, Wyd.Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1999
[2]Gorczyńska M., Wieczorek-Kosmala M., Znaniecka K., Finanse przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2008
[3] Szewuczk W. Słownik psychologiczny, Wiedza Powszechna, Warszawa 1998, [w:] (red.) Pufał-Struzik I., Agresja dzieci i młodzież, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce 2007

Możesz także zastosować:
1. Dudycz T.: Analiza finansowa, Wrocław 1999, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
Dudycz T.: Analiza finansowa, 1999.
Analiza finansowa, T. Dudycz, Wrocław 1999.

Dudycz T. (1999) Analiza finansowa, Wrocław: Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Artykuły:
[1] Brodkowska-Szewczuk J., Źródła finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach”, 2009, nr 83.

Akty normatywne

[1] Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. Poz. 382)
[2] Zarządzenie nr 590 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 października 2003 roku, Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 20

Źródła internetowe

W źródłach internetowych podaje się pełne odnośniki stron i usuwa hiperłącza.

Gdy znany jest autor i data:
[1] Piekunko-Matniuk I., Aniołowie biznesu i ich rola w finansowaniu startupów, Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości, Białystok 2014, [w:] http://zneiz.pb.edu.pl/data/magazine/article/443/pl/4.2_piekunko.pdf

Gdy podane informacje nie zawierają autora i wydawnictwa:
[1] http://www.pi.gov.pl/Finanse/chapter_95011.asp

Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania dotyczące tego, jak napisać bibligrafię, zapraszamy do kontaktu. Z chęcią udzielimy wskazówek.

Nie jesteś pewny, czy dobrze przygotowałeś bibliografię? Napisz do nas, podopwiemy, co jeszcze warto zmienić, poprawić.

Potrzebujesz pomocy przy swoim temacie pracy mgr lub licencjackiej? Wyślij zapytanie do specjalistów!
  Szybki kontakt

  Na wszystkie zapytania odpowiadamy w ciągu maksymalnie 2-3 godzin.

  designed by tonik.pl