Jak napisać wstęp do pracy licencjackiej lub magisterskiej?

Jak napisać wstęp do pracy licencjackiej lub magisterskiej?

Nie marnuj czasu, zobacz jak możemy Ci pomóc! Pobierz bezpłatną próbkę

Każda praca dyplomowa, także magisterska i licencjacka, musi spełniać określone standardy, właściwe dla prac o charakterze naukowym. Jednym z podstawowych wymagań jest tutaj zamieszczenia na początku pracy wstępu.

Wstęp to nic innego jak wprowadzenie do dzieła, jego ogólny zarys oraz zaznaczenie głównej tematyki pracy. Jak jednak napisać wstęp do pracy licencjackiej lub magisterskiej, aby nie tylko spełniał obowiązkowe wymagania, ale także stanowił naprawdę interesująca i zachęcającą do dalszej lektury część pracy dyplomowej? Podpowiadamy i prezentujemy interesujące przykłady.

Wstęp do pracy dyplomowej – co warto o nim wiedzieć?

Wstęp do pracy dyplomowej – licencjackiej, magisterskiej lub inżynierskiej – to najuważniej czytany przez recenzentów i promotora fragment Twojej pracy. Dlatego też precyzyjnie przygotowane wprowadzenie ma tak istotne znaczenie. Sumienne i skrupulatne podejście do tematu pomoże Ci przygotować tekst, który zainteresuje, a może wręcz zaintryguje czytelników, będąc tym samym znakomitą wizytówką Twojej pracy dyplomowej.

Pamiętaj, że wstęp do pracy dyplomowej to przede wszystkim konieczność atrakcyjnego ujęcia głównej myśli i takie przedstawienie tematu, aby stał się on interesujący dla odbiorcy. Wprowadzenie to kwintesencja pracy dyplomowej, a jego poprawna konstrukcja i odpowiedni styl w połączeniu z oryginalnie ujętym tematem sprawią, że czytelnik z przyjemnością przejdzie do czytania poszczególnych rozdziałów Twojego dzieła.

Jak wspomnieliśmy na początku, pisanie każdej pracy dyplomowej podlega ścisłym regułom, których przestrzeganie jest po prostu konieczne. Część owych reguł ma charakter ogólny i zasadniczo odnosi się do całej pracy. Inne zasady dotyczą ściśle struktury wstępu.

Ogólne zasady pisania prac dyplomowych

Z pewnością znasz już ogólne zasady, jakie obowiązują w przypadku pisania prac dyplomowych, dlatego w tym miejscu jedynie w skrócie przypominamy najważniejsze kwestie w tym zakresie.

Pamiętaj, że w każdej pracy dyplomowej unikamy sformułowań w pierwszej osobie. Dlatego na przykład zwroty typu: zaprezentowałem, określiłem, zbadałam, przedstawiłam, powinny zostać zastąpione forma bezosobową. Będzie to odpowiednio zwrot „w pracy określono, zbadano, przedstawiono” etc.

Każda praca licencjacka, magisterska, czy też inżynierska wymaga od nas także oryginalnego stylu, poprawnie stosowanych terminów oraz przestrzegania zasad formalnych dotyczących pisania prac naukowych, o których piszemy w innych naszych artykułach. Teraz pora na zasady dotyczące pisania wstępu do pracy dyplomowej. Możesz w tym miejscu sięgnąć także po przykładowy wstęp do pracy licencjackiej lub magisterskiej – jeden z wielu prezentowanych w naszym serwisie.

Wstęp do pracy dyplomowej i jego podstawowe elementy

Pisząc wstęp do pracy dyplomowej, warto sięgnąć po pewien wzór określający kluczowe elementy poprawnie skomponowanego wprowadzenia. Będą to miedzy innymi:

1. Ścisłe wprowadzenie do tematyki, zajmujące około 1/2 strony, obejmujące:

  • sprecyzowanie tematu pracy,
  • uzasadnienie wyboru tematu,
  • wyjaśnienie zastosowanych terminów,
  • wskazanie istotności tematu dla teorii i praktyki dziedziny naukowej, jakiej temat dotyczy.

2. Określenie celów pracy dyplomowej.

3. Wskazanie hipotez badawczych, które będą w dalszej części pracy badane i które będziesz starał się udowodnić.

4. Prezentacja miejsca, środowiska i czasu oraz zakresu przedmiotowego pracy dyplomowej wraz z uzasadnieniem.

5. Wskazanie metod, technik oraz narzędzi badawczych, po które sięgasz w pracy.

6. Prezentacja struktury pracy, a zatem jej poszczególnych rozdziałów. Każdy rozdział powinien zostać tutaj krótko opisany, streszczony.

7. Wskazanie charakteru źródeł wiedzy, z jakich korzystałeś podczas pisania pracy.

8. Zakończenie wprowadzenia pracy dyplomowej, krótko podsumowujące przedstawione wcześniej informacje, uzupełnione danymi dotyczącymi na przykład ilości stron pracy, ilości rysunków, ilustracji, schematów, wykresów itp.

Fakultatywnie, wprowadzenie do pracy dyplomowej może zawierać podziękowania skierowane do osób, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się bądź pomogły w powstawaniu dzieła.

Pamiętaj, że wstęp do pracy licencjackiej lub też magisterskiej nie powinien być zbyt obszerny, jednak jednocześnie powinien zajmować przynajmniej 1,5 strony. Istotne jest także pisanie w czasie przeszłym, mimo iż najczęściej wprowadzenie powstaje na początku pisania pracy dyplomowej. Po ukończeniu pracy warto powrócić do wstępu i jedynie go uaktualnić oraz ewentualnie nanieść niezbędne poprawki.

Potrzebujesz pomocy przy swoim temacie pracy mgr lub licencjackiej? Wyślij zapytanie do specjalistów!
    Szybki kontakt

    Na wszystkie zapytania odpowiadamy w ciągu maksymalnie 2-3 godzin.

    designed by tonik.pl