Przypisy w pracy licencjackiej i magisterskiej

Przypisy w pracy licencjackiej i magisterskiej

Nie marnuj czasu, zobacz jak możemy Ci pomóc! Pobierz bezpłatną próbkę

Przypisy w każdej pracy dyplomowej spełnią tę samą, istotną rolę – pozwalają na zidentyfikowanie publikacji źródłowych, z których korzystamy podczas pisania naszej własnej pracy. Obecność przypisów w dziele naukowym to jeden z obowiązków, jakie musisz spełnić, aby Twoja praca była poprawna z formalnego punktu widzenia. To jednak także wyraz Twojej, jako autora, dbałości o detale w pisaniu pracy oraz odzwierciedlenie jakości Twojego warsztatu badawczego.

Przypisy jasno wskazują, że tworząc swoje dzieło, odnosiłeś się do konkretnych pozycji książkowych, artykułów w czasopismach, aktów prawnych, czy też innego rodzaju źródeł oraz dorobku naukowego innych badaczy. Przypisy świadczą zatem o Twojej rzetelności i uczciwości, sprawiając jednocześnie, że praca licencjacka lub też magisterska zyskuje na wiarogodności naukowej i badawczej.

Jak należy robić przypisy w pracy licencjackiej lub magisterskiej?

Mimo iż przypisy to formalny wymóg w pisaniu każdej pracy dyplomowej, nie istnieją tutaj żadne konkretne wytyczne, uniwersalne i znajdujące zastosowanie w absolutnie każdym dziele. Po prostu jedna, właściwa dla wszystkich szkoła tworzenia przypisów nie istnieje. Nie oznacza to jednak, że możemy w tej kwestii sięgnąć po zupełną dowolność. Tworząc przypisy, warto kierować się pewnymi wytycznymi, które sprawią, że przypisy będą poprawne, przejrzyste i konsekwentne w swojej formie. Dlatego też:

 1. Tworząc przypisy bądź konsekwentny – jeśli stosujesz skróty, to w każdym przypisie takie same, jeśli zdecydujesz się zapisać pełną nazwę danego wydawnictwa, to trzymaj się tego postanowienia przy wszystkich opracowaniach.
 2. W sporządzaniu przypisów pamiętaj o znaczeniu interpunkcji oraz konieczności przenoszenia „jedno- i dwuznaków” np. „w”, „i”, „ze”, znajdujących się na końcu wersów.
 3. Pamiętaj również, że na stronie powinny znaleźć się przynajmniej 3 przypisy. Maksymalna ich ilość nie jest określona. Nieestetyczne i raczej nieeleganckie będzie jednak zachwianie proporcji, tzn. sytuacja, w której przypisy będą zajmowały niemal tyle samo miejsca, co treść pracy znajdująca się powyżej.
 4. Przypisy warto oddzielić od tekstu głównego cienką linią.
 5. Czcionka, jaką zastosujesz do tworzenia przypisów, powinna być o dwa stopnie mniejsza niż zasadniczy tekst rozdziału.
 6. W przypisach podajemy nie tylko nazwisko i pierwszą literę imienia autora, tytuł publikacji, wydawnictwo oraz rok i miejsce wydania publikacji, ale także numer strony, z której pochodzi dana informacja, czy też cytat.
 7. Gdy tworzymy kolejny przypis dotyczący wymienionej już wcześniej publikacji, możemy zapisać tytuł tej publikacji, używając skrótu, np. A. Kowalski, Elementy…, dz. cyt., s. 35.
 8. Gdy mamy powyżej czterech autorów, możemy skrócić ich przywoływanie, np. J. Nowak i in., Gospodarka, Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2013, s. 20-21.

Kiedy dokładnie wstawiamy przypisy w pracy licencjackiej lub magisterskiej?

Tworząc swoją pracę na licencjat lub magisterkę, pamiętaj, że sytuacji, w których pojawia się konieczność zastosowania przypisów, jest całkiem sporo. Poza oczywistymi cytatami zaczerpniętymi wprost z innych publikacji przypis będzie potrzebny, gdy:

 • chcemy przytoczyć fakty historyczne,
 • nawiązujemy do danych statystycznych, np. „ponad połowa mieszkańców Zanzibaru to wyznawcy…”, „eksport maszyn wzrósł w pierwszym półroczu roku… o …” – tutaj potrzebne będzie wskazanie, skąd dysponujemy takimi informacjami,
 • przytaczamy cudze idee i komentarze, m.in. dla uniknięcia posądzenia o plagiat.

Potrzebujesz pomocy przy swoim temacie pracy mgr lub licencjackiej? Wyślij zapytanie do specjalistów!
  Szybki kontakt

  Na wszystkie zapytania odpowiadamy w ciągu maksymalnie 2-3 godzin.

  designed by tonik.pl