Jak napisać plan pracy magisterskiej?

Jak napisać plan pracy magisterskiej?

Nie marnuj czasu, zobacz jak możemy Ci pomóc! Pobierz bezpłatną próbkę

Zanim zaczniesz pisać swoją pracę, powinieneś pomyśleć o przygotowaniu jej planu. Będzie on dla Ciebie drogowskazem, który wskaże, w jaki sposób zbierać użyteczne materiały. Dzięki temu zaplanujesz skutecznie wizyty w czytelni w bibliotece oraz poprawisz skuteczność podczas pisania pracy. Jak napisać plan pracy magisterskiej?

Plan pracy magisterskiej musi porządkować strukturę całej pracy w logiczny sposób. Rozdziały muszą być ułożone tak, aby czytelnik mógł poruszać się po zagadnieniu „od ogółu do szczegółu”. Sprawia to, że praca pisana na jego podstawie jest przejrzysta i logiczna, co ułatwia jej czytanie. Musisz pamiętać o tym, że każde zagadnienie naukowe ma określony zakres tematyczny. Jeżeli poruszysz problematykę, która nie mieści się w zakresie dziedziny, którą studiujesz, praca straci punkty w ocenie realizacji tematu. Jak widzisz napisanie planu pracy magisterskiej może przysporzyć trudności.

Przykład prostego problemu

Prostym przykładem może być plan do tematu z zakresu komunikacji marketingowej. W jednym z podrozdziałów zawierasz informację o narzędziach marketingu. Jaki jest związek pomiędzy komunikacją marketingową i narzędziami marketingu? Niewielki. Związek ten widać w promocji, która jest jedną z form komunikacji marketingowej, a jednocześnie narzędziem marketingu (zaliczanym do podstawowego zestawu narzędzi, czyli marketingu-mix). Dlatego, jeżeli chcesz się skupić na komunikacji marketingowej, poczytaj literaturę, która specjalizuje się w tym zagadnieniu, sprawdź, jakimi pojęciami i terminami operuje omawiania dziedzina marketingu.

Jest to tylko jeden z wielu przykładów problemów, z jakimi spotkasz się w trakcie przygotowywania planu pracy. Poznaj pięć prostych zasad, które pomogą Ci napisać plan pracy magisterskiej!

Literatura na pierwszym miejscu

Pierwszą zasadą, która doprowadzi Cię do sukcesu jest rozpoznanie literatury przedmiotu. Wspomnieliśmy o tym już wcześniej, ale teraz wyjaśnimy to szerzej. Plan jest swojego rodzaju pustym formularzem, który potem będziesz musiał sukcesywnie wypełnić dziesiątkami stron treści. Nie ułożysz dobrego planu „z głowy”, chyba, że jesteś ekspertem w określonej dziedzinie.

Plan układa się na podstawie:

  • literatury przedmiotu,
  • zasad logiki,
  • wytycznych Twojej uczelni.

O dwóch ostatnich punktach napiszemy jeszcze później. Skupmy się na pierwszym. Literatura przedmiotu określa to, co zawrzesz w samym planie, a gdy zostanie on zaakceptowany, będziesz miał przynajmniej jasność, jakiej literatury używać, aby zrealizować jego poszczególne części.

Plan jest to jeden z niewielu elementów pracy, w którym nie musisz obawiać się o plagiat. Jeżeli poszczególne hasła pochodzą z książek, nie może być to uznane za plagiat. Uważaj jednak z używaniem gotowych planów dostępnych w sieci, ponieważ możesz narazić się na niepotrzebne problemy.

Nie pójdź także w skrajność w przeciwnym kierunku. Jeżeli Twój plan będzie zawierał wyłącznie własne stwierdzenia i sformułowania, możesz mieć potem problemy w znalezieniu odpowiedniej literatury, żeby je opisać.

Zapewnij spójność między teorią, a praktyką

Jeżeli Twoja praca ma charakter wyłącznie opisowy, opierający się tylko na przeglądzie literatury, ta rada do niczego Ci się nie przyda. Ale jeśli Twój promotor wymaga przygotowania części badawczej, będzie też oczekiwał, żeby część praktyczna wynikała z zagadnień opisanych w części teoretycznej. Zasada działania jest prosta:

  • Nie opisuj w części teoretycznej zagadnień, o których nie ma mowy w części praktycznej,
  • Nie opisuj w części praktycznej zagadnień, o których nie ma mowy w części teoretycznej.

Ta zasada powinna znaleźć odzwierciedlenie w planie, który przygotowujesz. Jeżeli chcesz zobaczyć plan pracy magisterskiej, wzór znajdziesz w sekcji bezpłatnych materiałów do ściągnięcia LINK. Dzięki temu na przykładzie zobaczysz, jak napisać plan pracy magisterskiej.

Pamiętaj o wytycznych uczelni

Plan przygotowujesz zawsze według wytycznych uczelnianych. Jeżeli mówią one tylko ogólnie o konieczności skompletowania planu, wtedy można uznać, że masz wolną rękę. Ewentualnie, swoje wymagania przekaże Ci Twój promotor.

Podstawowa struktura zawiera wstęp, poszczególne rozdziały i zakończenie. Na różnych kierunkach te wymagania mogą być jednak odmienne. Na studiach inżynierskich w planie często wymagane jest zawarcie podpunktu: cel i zakres badań. Zamiast 1-2 rozdziałów teoretycznych może być narzucony rozdział teoretyczny mający nazwę: „Przegląd piśmiennictwa” lub „Przegląd literatury”. Inne różnice w wytycznych dotyczą numeracji poszczególnych części składowych pracy. Najczęściej spotyka się tylko numerację rozdziałów i podrozdziałów, czasem jednak numeruje się całość pracy zaczynając  od wstępu.

Nie przeplanuj swojego planu

Dobrze złożony plan pracy mieści się na 1-2 stronach o formacie A4. Jeżeli Twój plan ma trzy, cztery i więcej stron, może to oznaczać, że albo porwałeś się na pracę wielkości doktoratu, albo też „przeplanowałeś” cały projekt. Przeplanowanie oznacza w tym przypadku określenie tak wielkiej liczby rozdziałów, podrozdziałów, sekcji i podsekcji, że już na samym początku odciąłeś sobie drogę manewru w bieżącym planowaniu zawartości pracy.

Zgodnie z tą radą, potraktuj przygotowanie całej pracy, jak projekt, który musisz zrealizować w określonym czasie i przy użyciu określonych zasobów oraz wymagający efektu, który będziesz osiągać dzieląc całość na mniejsze części. Przygotowanie planu pracy jest pierwszym krokiem do stworzenia pracy. Warto, żebyś zrobił go w zrównoważony i rozsądny sposób. Plan pracy powinien zawierać rozdziały, zaś w rozdziałach – podrozdziały. Planowanie na niższym poziomie potraktuj jako konieczność.

Szybki kontakt

Na wszystkie zapytania odpowiadamy w ciągu maksymalnie 2-3 godzin.

designed by tonik.pl