Ile rozdziałów powinna mieć praca licencjacka, a ile magisterska?

Ile rozdziałów powinna mieć praca licencjacka, a ile magisterska?

Nie marnuj czasu, zobacz jak możemy Ci pomóc! Pobierz bezpłatną próbkę

Każda praca naukowa powinna odpowiadać pewnym wymaganiom co do formy. Prace magisterskie i licencjackie różnią się na przykład od tekstów publicystycznych, które cechują się swobodniejszym językiem i nieobowiązującą strukturą.

Praca naukowa musi być bardzo dobrze napisana, nie może być łamigłówką dla czytelnika. Bardzo istotny jest czytelny podział treści na takie elementy jak: strona tytułowa, spis treści, wstęp, treść właściwa, zakończenie, bibliografię i aneksy. Dzięki nim czytelnik łatwo może odszukać interesujące go treści, nie musi czytać całej treści, ale może na przykład od razu zapoznać się z wynikami badań.

Żeby tekst był jeszcze bardziej czytelny musi być podzielony na w miarę równe bloki tematyczne, czyli rozdziały i podrozdziały. Każdy rozdział wyczerpująco omawia jedno zagadnienie.

Praca licencjacka rozdziały

Praca licencjacka jest mniej obszerna niż magisterska, liczy 30-50 stron. Z reguły składa się z części teoretycznej i badawczej. Na każdą część warto poświęcić mniej więcej tyle samo miejsca. Liczy się jednak rozsądek. 30-stronicowy tekst możesz podzielić na równe 2 rozdziały – jeden teoretyczny, drugi badawczy, ale równie dobrze praca może składać się z 3.

Jeżeli praca jest dłuższa, ma na przykład 50 stron, wtedy można ją podzielić na 3,4, a nawet 5 rozdziałów, każdy po około 10-16 stron. Dodatkowo, w każdym rozdziale powinny się znaleźć około 3-4 podrozdziały.

Przykład:
Wstęp…
Rozdział 1…
Podrozdział 1.1…
Podrozdział 1.2…
podrozdział 1.3…
Rozdział 2…
Podrozdział 2.1…
Podrozdział 2.2…
Podrozdział 2.3…
………………….
Zakończenie…
Bibliografia
Aneks

Praca magisterska rozdziały

Tu zasada jest taka sama jak w przypadku pracy licencjackiej, z tym że praca magisterska powinna być dłuższa – od 60 do 80 stron. Opcjonalny podział treści to również 4 rozdziały (2 teoretyczne i 2 badawcze), każdy po około 15 stron.

Promotorzy nie lubią, gdy poszczególne bloki tematyczne znacząco różnią się ilością stron. Dopuszczalne są różnice +/- 2 strony w każdym podrozdziale. Praca traci na jakości i staje się chaotyczna, gdy jest nierówna, czyli na przykład pierwszy rozdział zajmuje 20 stron, a kolejny tylko 7.

Kiepsko wyglądają również prace, w których pierwszy rozdział podzielony jest na 10 podrozdziałów, a drugi już tylko na 3. Większą uwagę przywiązuj nie do ilości rozdziałów, ale do zachowania proporcji.

Szybki kontakt

Na wszystkie zapytania odpowiadamy w ciągu maksymalnie 2-3 godzin.

designed by tonik.pl