Ankieta do pracy magisterskiej – ile osób powinno ją wypełnić, ile musi mieć pytań?

Ankieta do pracy magisterskiej – ile osób powinno ją wypełnić, ile musi mieć pytań?

Nie marnuj czasu, zobacz jak możemy Ci pomóc! Pobierz bezpłatną próbkę

Ostatnio pisaliśmy o tym Jak przygotować ankietę do pracy licencjackiej. Dziś wyjaśnimy, ile pytań zadać i jak dobrać próbę badawczą. Dzięki temu ankieta do pracy magisterskiej (i licencjackiej) zostanie prawidłowo przygotowana, a wyniki badań będą rzetelne i wykorzystane do potwierdzenia hipotezy.

Ilość pytań

To ile pytań umieścimy w ankiecie, jest indywidualną kwestią. Pytania powinny się odnosić do zmiennych (zależnych i niezależnych), a także wskaźników je charakteryzujących. W zasadzie to ilość zmiennych wpływa również na ilość pytań. Do jednej zmiennej powinno być przypisane minimum jedno pytanie.

Najlepiej to zobrazować na przykładzie

Przykładowo badamy „wpływ patologii na rozpad związków małżeńskich”. Jedną ze zmiennych będzie rodzaj patologii. Teraz trzeba ustalić wskaźniki, dzięki którym będzie można poznać, jaki rodzaj patologii występował w rodzinie badanych. Wybieramy wskaźnik „opinia badanego o problemach, które pojawiły się w rodzinie”.

Kolejny krok to sformułowanie pytania:

Proszę zaznaczyć, które zjawiska pojawiły się w Pani/a rodzinie?

a)przemoc fizyczna
b)alkoholizm członka rodziny
c)przestępczość członka rodziny
d)narkomania
e)pracoholizm
f) zaniedbanie psychiczne

Do każdego wskaźnika dobieramy jedno lub więcej pytań. Nie należy jednak umieszczać zbyt wielu pytań, ponieważ może dojść do sytuacji, w której ankietowany się znudzi, nie będzie czytał ich czytał, a jedynie zaznaczał przypadkowe odpowiedzi. Opcjonalna ilość pytań w ankiecie to 15-20 plus 4-5 pytań do metryczki (wiek, płeć, wykształcenie itp.).

Jakie metody doboru próby zastosować?

Po przygotowaniu ankiety, należy się zastanowić, kto i ile osób powinno ją wypełnić. Jest to tzw. dobór próby.

Na potrzeby prac dyplomowych z reguły stosuje się dobór przypadkowy, który polega na wręczaniu ankiet przypadkowym osobom. O wiele korzystniej jest jednak zastosować dobór próby reprezentacyjnej. Próba będzie reprezentatywna wówczas, kiedy można uogólnić wyniki badań na populację jako całość.

Dlatego zamiast zastanawiać się nad tym, ile osób powinno wypełnić ankietę, bardziej powinniśmy się skupić na tym, czy ankietowani reprezentują zbiorowość, którą chcemy badać.

Przykładowo badając przyczyny trudności wychowawczych dzieci w wieku przedszkolnym, ankiety powinno się wręczyć osobom, które mają do czynienia z dziećmi na tym etapie rozwoju – rodzicom, opiekunom i wychowawcom przedszkolnym.

Najprościej zastosować metody doboru nielosowego. Na przykład wybrać do badania osoby z najbliższego otoczenia albo wytypować jednostki, które reprezentują ogólną populację, którą chcemy przebadać. Dobór przypadkowy można zastosować wtedy, gdy badanie dotyczy ogólnej populacji, bez podziału na wiek, wykształcenie czy zawód. Przykładem mogą badania nt. „wpływu ekspozycji sklepowej na decyzje zakupowe”. Wtedy do wypełnienia ankiety można zaprosić przypadkowo spotkane osoby w sklepie czy na ulicy.

Wielkość próby

Z reguły zaleca się, by do badań wybierać próbę o liczebności powyżej 200 osób. Na potrzeby pracy magisterskiej, liczba ta może być mniejsza, jednak nie powinna wynosić mniej niż 80-100. W przypadku, gdy badamy dokładnie sprecyzowaną populację, na przykład nauczycieli, próba może być jeszcze mniejsza, ponieważ dotarcie do 100 pracowników oświaty, może być dla studenta nielada wyzwaniem.

Potrzebujesz pomocy przy swoim temacie pracy mgr lub licencjackiej? Wyślij zapytanie do specjalistów!
    Szybki kontakt

    Na wszystkie zapytania odpowiadamy w ciągu maksymalnie 2-3 godzin.

    designed by tonik.pl