Jak przygotować ankietę do pracy licencjackiej?

Jak przygotować ankietę do pracy licencjackiej?

Nie marnuj czasu, zobacz jak możemy Ci pomóc! Pobierz bezpłatną próbkę

Ankieta jest jedną z najczęściej wykorzystywanych technik badawczych w pracach dyplomowych. Ułatwia zbieranie informacji w badaniach ilościowych. Od tego jak ją przygotujesz, zależy to, czy zgromadzony materiał będzie miał wartość naukową i będzie przydatny do Twoich badań.

Ankieta do pracy licencjackiej to nie to samo co kwestionariusz ankiety!

Wielu studentów myli ankietę z kwestionariuszem ankiety. Zatem wyjaśniamy. Metoda badawcza to ankietowanie. Technika badawcza to ankieta. Z kolei narzędzie badawcze to kwestionariusz ankiety, który składa się z zestawów pytań.

Przyjmuje się, że ogólnie rozumiana „ankieta” w pracy licencjackiej:

• służy do zbierania informacji niezbędnych z punktu widzenia celu badań (np. fakty, opinie, postawy, sądy, motywacje, zainteresowania itp.)
• polega na zdawaniu pytań respondentom
• przybiera formę kwestionariusza (pytania i sugerowane odpowiedzi)
• jest skierowana do konkretnej grupy osób (np.: nauczycieli, rodziców dzieci w określonym wieku, pracowników danej organizacji itp.)

Kiedy buduje się ankietę pracy licencjackiej ?

Ankietę do pracy licencjackiej tworzy się w środkowym etapie realizacji badań. Najpierw musisz opracować problem badawczy (co i dlaczego chcesz badać). Następnie formułujesz hipotezy badawcze (precyzujesz jakich wyników się spodziewasz). W dalszej części wybierasz metody, techniki i narzędzia badawcze (w jaki sposób chcesz zebrać informacje do badań). Właśnie wtedy ustalasz, że będziesz zbierać informacje przy pomocy ankietowania. Wykorzystanym narzędziem będzie kwestionariusz.

W kwestionariuszu ankiety możesz zastosować pytania:

 • zamknięte (do wyboru odpowiedzi: a), b), c) itd.
 • otwarte (dajesz swobodę odpowiedzi- zostawiasz puste miejsce do wypowiedzi)
 • mieszane (otwarte i zamknięte)

Zasady tworzenia pytań – ankieta praca licencjacka

 1. Pytania muszą być proste i krótkie (zrozumiały język dopasowany do grupy docelowej, pozbawiony fachowej i trudnej terminologii
 2. Pytania nie powinny sugerować wskazanie jakiejś odpowiedz
 3. Do badanych zwracaj się grzecznie, unikaj potocznego języka

Pamiętaj!

Ankieta jest najlepszą techniką zbierania danych w badaniach ilościowych, kiedy chcesz poznać opinie znacznej ilości osób (np. 100). W niektórych badań lepiej ubrać inną, na przykład wywiad.

Wyniki badań w przypadku ankietowania z reguły są szacunkowe i trudno je uogólnić na większą część społeczeństwa. Ankiety wykorzystuje się na przykład do badań statystycznych. Im dokładniej dobierzesz próbę badawczą, tym badania będą wiarygodniejsze.

W ankiecie zadawaj takie pytania i wskazuj takie odpowiedzi, dzięki którym zbierzesz informacje przydatne z punktu widzenia problemu badawczego (np. w jakim wieku pojawiają się pierwsze trudności w nauce?).

Jeżeli zastanawiasz się, czy do przeprowadzenia Twoich badań naprawdę najlepsza będzie ankieta, zachęcamy do zapoznania się z poniższymi książkami, w których znajdziesz wiele przydatnych informacji:

Ż. Kazimierz, Metodologia badań dla autorów prac licencjackich i magisterskich z pedagogiki
G. Nowak, Metodologia nauk społecznych
M. Łobocki, Metody i techniki badań pedagogicznych
M. Węglińska, Jak pisać pracę magisterską?
S. Nowak, Metodologia badań społecznych

Jeżeli wciąż nie wiesz, jak opracować ankietę do Twojej pracy, skontaktuj się z nami.

Potrzebujesz pomocy przy swoim temacie pracy mgr lub licencjackiej? Wyślij zapytanie do specjalistów!
  Szybki kontakt

  Na wszystkie zapytania odpowiadamy w ciągu maksymalnie 2-3 godzin.

  designed by tonik.pl