Cytaty w pracy licencjackiej i magisterskiej

Cytaty w pracy licencjackiej i magisterskiej

Nie marnuj czasu, zobacz jak możemy Ci pomóc! Pobierz bezpłatną próbkę

Niemal każda praca licencjacka lub magisterska zawiera w swojej treści cytaty. To zupełnie naturalna cecha tego rodzaju dzieł naukowych. Czym dokładnie jest cytat? Otóż cytując, przywołujemy cudze słowa w sposób pełny, dosłowny i wierny. Cytat jest przytoczeniem wypowiedzi, której nie możemy w żaden sposób modyfikować. Musi to być pełne odzwierciedlenie, kopia pozbawiona jakiejkolwiek naszej ingerencji.

Cytaty w pracy dyplomowej – dlaczego mają tak istotne znaczenie

Cytując, unikamy posądzenia o plagiat. Nie modyfikując cudzych wypowiedzi, przytaczając je wiernie i wskazując jasno na ich autora oraz źródło pochodzenia dopełniamy wszelkich formalności w zakresie poprawnego i zgodnego z prawem przywoływania fragmentu czyjegoś tekstu lub wypowiedzi. To istotne nie tylko w tak poważnym dziele naukowym, jak praca licencjacka lub magisterska. Jednak sięgając po cytaty, musimy pamiętać o kilku kluczowych kwestiach, które sprawią, że na pewno popranie posłużmy się tego typu rozwiązaniem w naszej pracy licencjackiej lub magisterskiej.

Nie nadużywaj cytatów

Praca dyplomowa, w której zamieścimy zbyt dużo cytatów, będzie nie tylko niepoprawnie skonstruowana, ale także nieprzyjemna w odbiorze. To nasze dzieło, więc włóżmy wysiłek w tworzenie własnych zdań, a nie tylko przytaczanie cudzych. Odtwórcze zlepianie myśli i wypowiedzi innych autorów po prostu zdyskwalifikuje naszą pracę.

Nie cytuj tego, co oczywiste

Jeśli w danej dyscyplinie naukowej, w ramach której powstaje Twoja praca licencjacka lub magisterska, pewne rzeczy są powszechnie znane i oczywiste, unikaj stosowania cytatów w takich obszarach. Tutaj lepszym rozwiązaniem może być parafrazowanie fragmentu tekstu lub po prostu konstrukcja treści przyjmująca dany fakt za wszystkim powszechnie znany.

Bądź konsekwentny w wyróżnieniach

Cytaty, nie tylko w pracy licencjackiej lub magisterskiej, ale także w każdym innym dziele muszą być zawsze odpowiednio wyróżnione. Najczęściej stosujemy w takim wypadku cudzysłów. Innym rozwiązaniem jest sięgnięcie po kursywę. Pamiętaj jednak, że niezależnie od sposobu wyróżniania cytatów, musisz pozostać konsekwentny i cudzysłów bądź też kursywę powinieneś stosować w odniesieniu do wszystkich cytatów w swoim dziele.

Szczególnym przypadkiem jest tutaj występowanie wyróżnienia w cytowanym fragmencie tekstu. Owo wyróżnienie powinno być zawsze zastosowane tak, jak w oryginale, np.:

„Zwykle taka sytuacja odczytywana jest jako iluzoryczna, dlatego nie powinniśmy jej w żaden sposób ulegać.”

Pamiętaj o cytatach drugiego stopnia

Cytat w cytacie lub po prostu cudzysłów występujący w cytowanym przez nas fragmencie tekstu – w takim przypadku drugi cudzysłów zastępujemy cudzysłowem drugiego stopnia, np.:

„Najbardziej skrajną formą opozycji był w ówczesnym okresie  << galopujący >> w swoim rozwoju ruch bogatych mieszczan.”

A jeśli chcesz opuścić fragment cytowanego tekstu…

…zastosuj wielokropek ujęty w nawias kwadratowy lub okrągły (o ile w tekście nie ma innych nawiasów). Będzie to znak, że część cytowanego tekstu została opuszczona lub zdanie zostało urwane przed jego zakończeniem. Wielokropek w nawiasie może być stosowany zarówno na początku, jak i na końcu cytowanego fragmentu.

Potrzebujesz pomocy przy swoim temacie pracy mgr lub licencjackiej? Wyślij zapytanie do specjalistów!
    Szybki kontakt

    Na wszystkie zapytania odpowiadamy w ciągu maksymalnie 2-3 godzin.

    designed by tonik.pl