Ile stron powinna mieć praca licencjacka?

Ile stron powinna mieć praca licencjacka?

Nie marnuj czasu, zobacz jak możemy Ci pomóc! Pobierz bezpłatną próbkę

Praca licencjacka, tak jak każda praca dyplomowa, powinna uwzględniać określone standardy i spełniać konkretne kryteria. Tego typu dzieło ma charakter naukowy, a jak wiemy, w takim przypadku nie ma miejsca na indywidualną dowolność (właściwą np. dla tekstów publicystycznych). Obowiązujące standardy dotyczą zarówno stosowanego w pracy języka, jak i samej formy dzieła. Standaryzacji podlega także obszerność pracy licencjackiej. Ile zatem stron powinna liczyć praca licencjacka? I jakie są jej podstawowe elementy?

Ilość stron wyczerpująca temat, czyli…

Praca licencjacka powinna mieć tyle stron, aby podjęty w niej temat został w pełni wyczerpany. Na tym między innymi polega pisanie prac o charakterze naukowym. Jednak z pewnością ujęcie problemu w taki sposób wielu osobom zbyt dużo nie mówi. Zatem konkretnie – praca licencjacka jest pracą dyplomową znacznie mniej obszerną od pracy magisterskiej, a jej liczba stron wynosi najczęściej od 30 do 50. Warto w tym miejscu jednak pamiętać, że rozbieżności w ilości stron pracy licencjackiej mogą być naprawdę spore, a wiele zależeć będzie tutaj od tematu, dziedziny pracy, a także formalnych wymagań danej uczelni w zakresie pisania prac dyplomowych. Czasem więc 40 stron będzie ilością do zaakceptowania, innym razem 60, a nawet 70 stron. Przyjmując jednak zakres do 30 do 50 stron, będziesz mieć pewność, że spełniasz powszechne standardy dotyczące pisania prac licencjackich. Dla porównania, praca magisterska liczy najczęściej od 60 do 100 stron.

Co powinny zawierać poszczególne strony Twojej pracy?

Wiesz już, ile stron powinna mieć praca licencjacka. Taka informacja z pewnością nakreśla Ci obszerność Twojej pracy dyplomowej. Teraz czas wypełnić strony dzieła. Dlatego w tym miejscu przypominamy strukturę pracy licencjackiej oraz to, jak rozłożyć na poszczególne strony konkretne elementy pracy.

Każda praca naukowa najczęściej składa się z dwóch zasadniczych części, tj. teoretycznej i badawczej. Przystępując do pisania, rozdziel treść pracy na właśnie owe części, mniej więcej po równo. W ten sposób stworzysz dwa główne rozdziały swojego dzieła. Jeśli praca będzie nieco obszerniejsza, śmiało możesz napisać 3, a nawet 4 lub 5 rozdziałów. Istotną kwestią pozostaje tutaj jedynie zachowanie właściwych proporcji. Ponadto pamiętaj, że każdy rozdział powinien składać się z podrozdziałów. Taki zabieg nie tylko organizuje przekazywane treści, ale także sprawia, że czytelnik jest w stanie uporządkować sobie przeczytane informacje, usystematyzować tekst i powrócić do niego, jeśli przerwał czytanie, wygodnie w dowolnym momencie.

Najczęstszy układ pracy licencjackiej obejmuje następujące elementy:

 • Stronę tytułową.
 • Streszczenie pracy (opcjonalnie także w języku angielskim).
 • Spis treści.
 • Wstęp do pracy licencjackiej, wskazujący między innymi cele i zakres pracy.
 • Rozdziały teoretyczne, zawierające przegląd literatury.
 • Rozdziały badawcze, w tym metodologie i wyniki badań własnych.
 • Zakończenie pracy oraz wnioski.
 • Bibliografię.
 • Spis ilustracji, table, wykresów, schematów itp.

Potrzebujesz pomocy przy swoim temacie pracy mgr lub licencjackiej? Wyślij zapytanie do specjalistów!
  Szybki kontakt

  Na wszystkie zapytania odpowiadamy w ciągu maksymalnie 2-3 godzin.

  designed by tonik.pl