Analiza finansowa

Długie tabelki a w nich rozliczenia, bilans zysków i start, potem kalkulacje, przewidywania i szacunki… Potrzebujesz pomocy pisaniu pracy licencjackiej lub stworzeniu analizy finansowej? Nasi eksperci od finansów i księgowości oraz redaktorzy przygotują dla Ciebie analizę struktury oraz dynamiki aktywów i pasywów, analizę wskaźnikową w zakresie rentowności, płynności, efektywności, zadłużenia, zagrożenia upadłością (na przykład według wskaźnika Altmana). Jesteśmy w stanie przeanalizować każdą spółkę, której dane finansowe są dostępne. Wszystko po to, by Twoja praca licencjacka zrobiła wrażenie na komisji egzaminacyjnej.

Rzetelna analiza finansowa, którą możemy wykonać dla Ciebie, zawiera dołączony bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych oraz, jeżeli jest to potrzebne, także zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy wskaźnik i zmiany jego wartości powinny być wyjaśnione zdarzeniami gospodarczymi oraz zmianami wielkości zawartych w poszczególnych częściach sprawozdania finansowego. Jeżeli dołączysz profesjonalnie przeprowadzoną analizę finansową do pracy licencjackiej, z całą pewnością pozostawisz po sobie dobre wrażenie.

Przyślij nam dane do analizy i przekonaj się, że warto poprosić o pomoc w pisaniu pracy. Z nami Twoja praca licencjacka będzie wyczerpująca i poprawna merytorycznie.

Szybki kontakt

Na wszystkie zapytania odpowiadamy w ciągu maksymalnie 2-3 godzin.

designed by tonik.pl