Biznesplan

Długie tabelki a w nich rozliczenia, bilans zysków i start, potem kalkulacje, przewidywania i szacunki… Potrzebujesz pomocy przy analizie finansowej? Nasi eksperci od finansów i księgowości oraz redaktorzy przygotują dla Ciebie analizę struktury oraz dynamiki aktywów i pasywów, analizę wskaźnikową w zakresie rentowności, płynności, efektywności, zadłużenia, zagrożenia upadłością (na przykład według wskaźnika Altmana). Jesteśmy w stanie przeanalizować każdą spółkę, której dane finansowe są dostępne.

Rzetelna analiza finansowa, którą możemy wykonać dla Ciebie, zawiera dołączony bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych oraz, jeżeli jest to potrzebne, także zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy wskaźnik i zmiany jego wartości powinny być wyjaśnione zdarzeniami gospodarczymi oraz zmianami wielkości zawartych w poszczególnych częściach sprawozdania finansowego.

Przyślij nam dane do analizy i przekonaj się, że warto poprosić o pomoc profesjonalistów.

Szybki kontakt

Na wszystkie zapytania odpowiadamy w ciągu maksymalnie 2-3 godzin.

designed by tonik.pl